ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ


  Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να αναγομώνονται, όπως ορίζει και η ΚΥΑ 618, δηλαδή να αντικαθιστάται το υλικό τους σε συγκεκριμένους χρόνους.
 Η εταιρεία μας FireSystems, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Πυροσβεστήρων Χαμηλής Πίεσης (πυροσβεστήρες σκόνης, αφρού) και Πυροσβεστήρων Υψηλής Πίεσης    (πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα).

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net