Σπρίνγκλερ

Σπρίνγκλερ (2)

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 15:09

Σπρίνκλερ 1/2", 182°C, Pendent

Γράφτηκε από
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 15:08

Σπρίνκλερ 1/2", 68°C, UL, Pendent

Γράφτηκε από