ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές και υπηρεσίες για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η πρόληψη των ατυχημάτων και η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι αναγκαία στοιχεία για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης. Η FireSystems είναι σε θέση να γίνει ο πολύτιμος συνεργάτης - τεχνικός ασφαλείας της εταιρείας σας και να σας παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που περιγράφονται στη νομοθεσία με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

 

00ec6a78112f2e5d4cbbdb02183c5b971