ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 

 

  Mπορούμε να προβούμε σε :

Εκπόνηση Μελετών Πυρασφαλείας προκειμένου να προσδιοριστούν και να προταθούν οι καλύτερες και οι πιο πρόσφορες λύσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου όπως : βιομηχανίες, χώροι συγκεντρώσεως κοινού, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, καταστήματα κλπ. Επιπλέον παρέχουμε την αναγκαία καθοδήγηση στη διεκπεραίωση νομίμων αιτημάτων, καθώς και τις κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.