ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

fire-1024x768Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε: Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους, ιδίως από τους κινδύνους πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και εγκληματικών ενεργειών.