ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης)

splash-1

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Πυροσβεστικών Δικτύων (Σωληνώσεις), Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων Πυρανίχνευσης - Πυρόσβεσης. Οι εργασίες γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό.