ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ


  Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να αναγομώνονται, όπως ορίζει και η ΚΥΑ 618, δηλαδή να αντικαθιστάται το υλικό τους σε συγκεκριμένους χρόνους.
 Η εταιρεία μας FireSystems, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επανελέγχου Πυροσβεστήρων Χαμηλής Πίεσης (πυροσβεστήρες σκόνης, αφρού) και Πυροσβεστήρων Υψηλής Πίεσης    (πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα).