ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  Η FireSystems καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της απέναντι στο πελάτη.
Φορέας Πιστοποίησης της FireSystems με την επωνυμία Κύργιας Ιωάννης είναι η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Με συνεχής αξιολόγηση και επιθεώρηση και επιτυχή γραπτή και πρακτική εξέταση παρέχοντάς της :

 • Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Αναγνωρισμένης Εταιρείας Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης & Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων.
 • Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου Ατόμου.
 • kyrgias3
 • kyrgias
 • kurgias 3
 • kurgias 4
 • kurgias 1 copy
 • DSC 0448resize
 • DSC 0454resize
 • kyrgias3
 • kyrgias
 • kurgias 3
 • kurgias 4
 • kurgias 1 copy
 • DSC 0448resize
 • DSC 0454resize